STRAVOVÁNÍ

jidelnilistekzde


Číslo účtu pro platbu stravného, školného a kulturního fondu je 19-390833349/0800.

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.


Od 1. 1. 2018 je v platnosti nová stravovací norma pro děti, které dosáhnou v daném školním roce 7 let. Stanovuje stravné takto: přesnídávka 10,-  oběd 26,-  svačina 10,-
→ celodenní stravné = 46,-


   1. třída BROUČCI:

 platby zde

 VS –zde

   2. třída KOŤATA:

 platby –zde

 VS – zde

   3. třída MOTÝLCI:

 platby –zde

 VS – zde

4. třída ŠTĚŇATA:

 platby –zde

VS – zde

5. třída ŽABKY: 

platby –zde

VS – zde