ZAMĚSTNANCI

Děti vzdělává deset pedagogických pracovnic.
Ve škole působí asistent pedagoga a školní asistent.
O úklid, výdej stravy a hospodaření školní jídelny se stará šest provozních pracovnic.

Třídy:

1. třída „Broučci“ – přízemí, vchod ze zahrady

2. třída „Koťata“ – 1. patro, vchod od hlavní brány

3. třída „Motýlci“ – přízemí, vchod ze zahrady

4. třída „Štěňata“ – 1. patro, vchod ze zahrady

5. třída „Žabky“ – odloučené pracoviště Lidická 2240

Pracovní tým naší mateřské školy:

Zaměstnanec

Pracovní zařazení

Pracovní místo

Hana Novotná

ředitelka školy

4. třída

Eva Krbcová

učitelka

1.třída

Šárka Rösslerová

učitelka

1.+ 3. třída

Hana Svěchotová

učitelka

2.třída

Ludmila Šubrtová

učitelka

3. třída

Milada Černá

učitelka

4. třída

Mgr. Aneta Libjaková

učitelka

2. třída

Radka Kubánková, DiS.

učitelka

5. třída

Daniela Abelová

učitelka

5. třída

Bc. Janette Jančušková Hudecová

učitelka

1.+ 3. třída

Marie Lišková

vedoucí školní jídelny

kuchyň

Jaroslava Šimková

kuchařka

kuchyň

Ivana Dvořáčková

kuchařka

kuchyň

Věra Škráčková

kuchařka

kuchyň

Helena Čížková

školnice

1.patro

Kateřina Šafářová

uklízečka

přízemí

Alena Vítová

asistent pedagoga

přízemí

Romana Tržilová

asistent pedagoga

 přízemí

Jana Vrtělová

školní asistent