O NÁS

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K NAHLÉDNUTÍ ZDE. UVEDENÁ ČÍSLA NAJDETE V ROZHODNUTÍ O PŘIJET/NEPŘIJETÍ.

HLEDÁME POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ A NA ÚKLID TŘÍDY / OD ZÁŘÍ 2020 / bližší informace najdete zde


23.6.2020 od 17h se koná schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na zahradě hlavní budovy naší MŠ.


Vážení rodiče,

25.5.2020 znovu otevíráme naši MŠ, za těchto podmínek : Podmínky ke znovuotevření MŠ

Řádně si je pročtěte, je důležité se jimi řídit v zájmu zdraví nás všech.

Podmínky se řídí doporučením MŠMT ze dne 2.5.2020, které jsou ke stažení  zde

Čestné prohlášení  ke stažení zde

Bez čestného prohlášení není možné děti do MŠ přijmout!!!

Čipy pro vstup do MŠ nebudou funkční.


POZOR ZMĚNA!

Zrušili jsme pevnou linku. Od 25.5.2020 budou v provozu mobilní telefony pro jednotlivé třídy. Nově tedy budeme přijímat hovory i SMS v každé třídě.

KANCELÁŘ ŠKOLNÍ JÍDELNY : 737022237

1. třída BROUČCI: 739105928

2. třída KOŤATA: 605058662

3. třída MOTÝLCI: 605050848

4. třída ŠTĚŇATA: 739 105 916

Telefon 5. třídy ŽABKY a paní ředitelky je beze změn.

JAK SI SPRÁVNĚ MÝT RUCE

 

Naši pětitřídní mateřskou školu navštěvuje 114 dětí ve věku od 3 do 6 let.

Hlavní budova se nachází v klidném prostředí města Roztoky-Žalov. Třídy jsou velmi dobře vybavené a prostorné. Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada, která je vybavena moderními hracími prvky, stezkou bosých nohou a pískovišti pro tvořivé hry. Jsou zde stromy, které v parném létě poskytují příjemný stín, i mírný svah pro zimní radovánky na sněhu.

Nedílnou součástí je detašované pracoviště (5. třída Žabky), které je umístěno v domě služeb naproti OD Tesco. I tato třída je velmi pěkná, prostorná a prosvětlená ze tří světových stran. K této třídě patří též malá zahrádka s praktickým umělým povrchem, která je dětmi velmi oblíbená. Také zde je pískoviště pro tvořivé hry, hrací prvky a houpačky.

V obou budovách máme s dětmi mnoho možností pro dlouhé procházky do přírody, které rádi a často využíváme. V parných dnech se děti mohou osvěžit pod zahradním rozprašovačem.

 Jak vypadá běžný den dětí a učitelky v mateřské škole?

Přečtěte si v tomto článku.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem „Naše školka v lepším světle II“.  Projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude obsahovat tyto aktivity:                                                                  · Školní asistent – personální podpora MŠ –                                                                                                                                · Projektový den ve škole                                                                                                                                                                         · Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická                             pregramotnost                                                                                                                                                                                        · Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání · Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných          návštěv

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpgMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem Naše školka v lepším světle II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014452. Dotace je čerpána od 1. 6. 2019 na provoz školního asistenta, projektový den ve škole, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.