O NÁS

Naši pětitřídní mateřskou školu navštěvuje 114 dětí ve věku od 3 do 6 let.

Hlavní budova se nachází v klidném prostředí města Roztoky-Žalov. Třídy jsou velmi dobře vybavené a prostorné. Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada, která je vybavena moderními hracími prvky, stezkou bosých nohou a pískovišti pro tvořivé hry. Jsou zde stromy, které v parném létě poskytují příjemný stín, i mírný svah pro zimní radovánky na sněhu.

Nedílnou součástí je detašované pracoviště (5. třída Žabky), které je umístěno v domě služeb naproti OD Tesco. I tato třída je velmi pěkná, prostorná a prosvětlená ze tří světových stran. K této třídě patří též malá zahrádka s praktickým umělým povrchem, která je dětmi velmi oblíbená. Také zde je pískoviště pro tvořivé hry, hrací prvky a houpačky.

V obou budovách máme s dětmi mnoho možností pro dlouhé procházky do přírody, které rádi a často využíváme. V parných dnech se děti mohou osvěžit pod zahradním rozprašovačem.

 

Ve dnech 24. 4. – 25. 4. 2019 od 15 -16.30 budou probíhat v naší MŠ dny otevřených dveří všichni zájemci jsou vítáni i ve třídě Žabky na adrese Lidická 2240. 

Zápis do naší mateřské školy bude probíhat 13. 5. a 14. 5. 2019 v době od 14.00 do 18.00 h. v hlavní budově.

Výzva k nahlédnutí do spisu proběhne 15. 5. 2019 v 15.00-16.30.
Vydání rozhodnutí bude probíhat ve dnech 27. 5.-28. 5. 2019  mezi 15.00 -16.30.
KRITERIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019- 2020 zde

Jak vypadá běžný den dětí a učitelky v mateřské škole?

Přečtěte si v tomto článku.


Ve školním roce 2018/2019 se účastníme projektu Naše školka v lepším světle, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003360, který je spolufinancován Evropskou unií. Jeho cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg