O NÁS

V letošním školním roce 2018/2019 se účastníme projektu:

NAŠE ŠKOLKA V LEPŠÍM SVĚTLE

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003360

je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Naši pětitřídní mateřskou školu navštěvuje 114 dětí ve věku od 3 do 6 let. Hlavní budova se nachází v klidném prostředí města Roztoky – Žalov. Třídy jsou velmi dobře vybavené a prostorné. Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada, která je vybavena moderními hracími prvky, stezkou bosých nohou a pískovišti pro tvořivé hry. Jsou zde stromy, které v parném létě poskytují příjemný stín, i mírný svah pro zimní radovánky na sněhu. Nedílnou součástí je detašované pracoviště (5. třída Žabky), které je umístěno v domě služeb naproti OD Tesco. I tato třída je velmi pěkná, prostorná a prosvětlená ze tří světových stran. K této třídě patří též malá zahrádka s praktickým umělým povrchem, která je dětmi velmi oblíbená. Také zde je pískoviště pro tvořivé hry, hrací prvky a houpačky. V obou budovách máme s dětmi mnoho možností pro dlouhé procházky do přírody, které rádi a často využíváme. V parných dnech se děti mohou osvěžit pod zahradním rozprašovačem.

Cílem tohoto článku, je přiblížit, jak vypadá běžný den učitelky a dětí v mateřské škole                                           DEN PANÍ UČITELKY A DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE