O NÁS

Naši pětitřídní mateřskou školu navštěvuje 114 dětí ve věku od 3 do 6 let.

Hlavní budova se nachází v klidném prostředí města Roztoky-Žalov. Třídy jsou velmi dobře vybavené a prostorné. Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada, která je vybavena moderními hracími prvky, stezkou bosých nohou a pískovišti pro tvořivé hry. Jsou zde stromy, které v parném létě poskytují příjemný stín, i mírný svah pro zimní radovánky na sněhu.

Nedílnou součástí je detašované pracoviště (5. třída Žabky), které je umístěno v domě služeb naproti OD Tesco. I tato třída je velmi pěkná, prostorná a prosvětlená ze tří světových stran. K této třídě patří též malá zahrádka s praktickým umělým povrchem, která je dětmi velmi oblíbená. Také zde je pískoviště pro tvořivé hry, hrací prvky a houpačky.

V obou budovách máme s dětmi mnoho možností pro dlouhé procházky do přírody, které rádi a často využíváme. V parných dnech se děti mohou osvěžit pod zahradním rozprašovačem.

 Jak vypadá běžný den dětí a učitelky v mateřské škole?

Přečtěte si v tomto článku.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem „Naše školka v lepším světle II“.  Projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude obsahovat tyto aktivity:                                                                  · Školní asistent – personální podpora MŠ –                                                                                                                                · Projektový den ve škole                                                                                                                                                                         · Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická                             pregramotnost                                                                                                                                                                                        · Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání · Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných          návštěv

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpgMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem Naše školka v lepším světle II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014452. Dotace je čerpána od 1. 6. 2019 na provoz školního asistenta, projektový den ve škole, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.