O NÁS

Naši pětitřídní mateřskou školu navštěvuje 114 dětí ve věku od 3 do 6 let.

Hlavní budova se nachází v klidném prostředí města Roztoky-Žalov. Třídy jsou velmi dobře vybavené a prostorné. Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada, která je vybavena moderními hracími prvky, stezkou bosých nohou a pískovišti pro tvořivé hry. Jsou zde stromy, které v parném létě poskytují příjemný stín, i mírný svah pro zimní radovánky na sněhu.

Nedílnou součástí je detašované pracoviště (5. třída Žabky), které je umístěno v domě služeb naproti OD Tesco. I tato třída je velmi pěkná, prostorná a prosvětlená ze tří světových stran. K této třídě patří též malá zahrádka s praktickým umělým povrchem, která je dětmi velmi oblíbená. Také zde je pískoviště pro tvořivé hry, hrací prvky a houpačky.

V obou budovách máme s dětmi mnoho možností pro dlouhé procházky do přírody, které rádi a často využíváme. V parných dnech se děti mohou osvěžit pod zahradním rozprašovačem.

V době konání školy v přírodě bude provoz pouze na hlavní budově ve třech třídách.

Děti ze tříd ŠTĚŇATA a KOŤATA se budou scházet ve třídě ŠTĚŇATA.        Děti ze tříd MOTÝLCI a BROUČCI se budou scházet ve třídě MOTÝLCI.        Děti ze třídy ŽABKY se budou scházet ve třídě BROUČCI.

Případné změny sledujte na dveřích zimní zahrady u šaten tříd Štěňata a Broučci.

Vydání rozhodnutí bude probíhat ve dnech 27. 5.-28. 5. 2019                 mezi 15.00 -16.30.

KRITERIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019- 2020 zde

Jak vypadá běžný den dětí a učitelky v mateřské škole?

Přečtěte si v tomto článku.


Ve školním roce 2018/2019 se účastníme projektu Naše školka v lepším světle, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003360, který je spolufinancován Evropskou unií. Jeho cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg